Vzdělané, sebevědomé a bohaté - mladé ženy u Baťů

Aktualizováno: 17. 8. 2020


Rozhovor na téma Baťovy školy práce pro mladé ženy.

Publikováno v Be The Best, jaro 2020

Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáši Bati se již třináct let věnuje tématu Filozofie Baťa. Za bod zlomu, kdy tomuto tématu podlehla, sama považuje setkání se svými životními přítelkyněmi – absolventkami Baťovy školy práce. Ženami, ze kterých i přes jejich věk vyzařovala neskutečná ženskost, životní zkušenost a nadhled, podtržený dokonalou noblesou sebevědomé dámy. Co zapříčí, že se dvacetiletá dívka vzhlédne v devadesátiletých dámách s myšlenkou: „Chci být jako ony.“

Gabrielo, první téma, kterému jste se věnovala v rámci svého studia filozofie Baťa byly právě ženy v této firmě. Proč právě toto téma?

Mám v životě štěstí. Představte si opravdovou dámu. Ženu, ze které je cítit ženskost, ladnost, rozhodnost a sebevědomí, necítíte však žádnou nadřazenost, ani snahu s někým soupeřit, nebo se dokonce srovnávat. Cítíte neskutečně sebevědomou, ale velmi jemnou ženskou energii.

Záměrně nehovořím o kráse, věku, sex-appealu. To jsou nejsou určující atributy ženskosti. Z ženy musí být cítit ladnost, sebedůvěru, lásku a péči i rozhodnout. A takové byly – absolventky Baťovy škole práce pro mladé ženy.

Mohla byste nám přiblížit tuto školu?

Tomáš Baťa se v roce 1925 rozhodl založit Baťovu školu práce pro mladé muže, jeho cílem bylo skrze vzdělání mladých mužů, převážně chlapců z ševcovských rodin, předejít chudobě v řemeslu. Kromě práce a odborných znalostí se žáci naučili také dovednosti, jak být člověkem, jak se umět prosadit, jak vnímat svět, nebát se, snít a mít očekávání – od sebe i okolního světa. Firma si však uvědomila, co způsobila. Vychovala a na život připravila chlapce, kteří chtěli objevovat svět a že pro rovnováhu světa, je potřeba mít stejně osvícené a odhodlané i dívky. V roce 1929 vznikla Baťova škola práce pro mladé ženy.

Přiznám se, že mi několik let trvalo, než jsem přestala být háklivá na tvrzení, že vychovávali dobré manželky a hospodyňky. S nadsázkou jsem říkala, že takovou hospodyňkou by si přála být každá současná žena.

Každá současná žena, jak to myslíte?

Jednoduše, už od čtrnácti let vás učili být ženou, být na sebe hrdá, vážit si sama sebe, znát svoji hodnotu. Naučit se vnímat sama sebe, život, svět. Vědět, co od sebe může člověk očekávat, jak se postarat sám o sebe a zejména jednu podstatnou věc – že vaše štěstí, nezáleží na okolním světě, ale jen na vás samotných, že je to stav mysli a duše, který je výsledkem vašeho konání a vnímání okolních poměrů.

Připravili vás na život a na to, jak nespoléhat na to, že je vaše štěstí závislé na někom jiném, ale pouze na vás samotné.

Jak je možné se něco takového naučit?

Otevřenou výukou, která vás připravovala z převážné části na řešení životních situací a problémů. Informace a vědomosti jsou úžasné, ale bez schopnosti je využívat prakticky v běžném životě, jsou k ničemu. Základem edukace mladých žen byla zaměřena na hlubokou znalost psychologie a komunikace. Měla v sobě zakomponována všechny zásady, které byly i základem celého Systému řízení Baťa. Baťův systém je postaven na transparentnosti, přesnosti, spravedlivosti, schopnosti vyjádřit se a inovativním myšlení. Všechny tyto principy byly hlavními atributy edukačních aktivit mladých žen.


Můžete uvést konkrétní příklady?

Skrze několik typů výuky – běžné přednášky, kdy potřebujete předat informace, ale těch bylo minimum, převážně se využívalo diskuzních večerů, řešení případových studií a návštěv dámských klubů, jenž vedly manželky baťovských ředitelů.

Napříč výukou všech předmětů se hovořilo o diferenciaci různých kultur, historii a světové politické situaci. Cílem bylo, aby měly mladé ženy celospolečenský přehled a naučily se i svět vnímat v souvislostech a toleranci.

Samostatným tématem pak byla výuka cizích jazyků a finanční gramotnosti. Bylo běžné, že každá mladá žena plynně hovořila několika jazyky.

Charakter mladé ženy byl formován prostřednictvím několika výchovných složek, například: výchova ke ctižádosti, k pravdivosti a pravdomluvnosti, k ukázněnosti, k občanským ctnostem, k sociálnímu cítění, rodinná výchova a v neposlední řadě také výchova k hospodaření.

Zmínila jste, že umět počítat bylo ve firmě Baťa základem, jak se to tedy promítlo do výuky mladých žen?

V rámci vzdělávání mladých žen, se baťovská zásada, že každá lidská činnost se musí projevit v číslech, platila několikanásobně. Žena se naučila vnímat nejen domácnost a nákupy služeb a zboží v kontextu financí, ale naučila se do všeho započítat také svůj čas a energii. Celkový přístup k finanční gramotnosti byl velmi hluboce propracovaný a do detailu se prolínal do všech vyučovacích předmětů, které byly úzce propojeny. Všechno bylo ale primárně postaveno na hodnotném vnímání sebe sama a hodnotě času.

Můžete uvést kontrolní příklad?

Ale jistě. Například nákup šatů: „Objevte styl, který vám sluší, ve kterém se cítíte dobře a žensky. Nekupujte si několikatery šaty z konfekce. Je to zbytečné, existuje velká pravděpodobnost, že stejné šaty budou mít i vaše přítelkyně. Dopřejte si v každé životní etapě, ať máte troje šaty ze salonu nebo od krejčové a jsou přímo pro vás. Dopřejte si být výjimečná. Myslíte si, že je to pro vás finančně nedostupné? Většina žen si koupí více než desatery šaty z konfekce, které za jeden rok vymění. Hledejte tedy trvalou hodnotu, a to jak kvalitou, tak pocitem, který z daných šatů máte.

Ušetříte finance a zejména čas, který musíte věnovat práci, abyste vydělala peníze, které utratíte za šaty, se kterými nejste zcela spokojena, místo odpočinku věnujete čas nákupům, následně péči o velké množství šatů, kterých se po čase musíte zbavit.“ Volný čas, který můžete věnovat sami sobě je to nejcennějším co máte, neplýtvejte jim na nekvalitní věci.

Takže baťovská mladá žena uměla ocenit kvalitu a dopřát si i luxusní věci?

Není to úplně o luxusu a dopřávání si, je to spíše o tom, že si uvědomujete hodnotu a nadčasovost, že nepřistupujete k věcem jen jako ke spotřebnímu zboží, ale očekáváte, že vám vydrží.

Šetříte tím svůj čas a i peníze. Baťovská žena byla vedena k minimalismus a o nakupování věcí uvažovalo jako o investicích, například do umění. Jedna z rad pro rodinný život byla, jak si nezaplnit domácnost lacinými předměty, že méně je více a raději spořit a investovat do umění, které má čase svou hodnotu, než do tzv. „lapačů prachu“.

Uměly tedy ocenit hodnotu, umění, neplýtvat penězi, jaké další vlastnosti a znalosti firma v mladých ženách rozvíjela?

Základem bylo, aby každá měla zdravé sebevědomí. Od něj se odvíjejí úplně vše. I mladých žen platilo to, co všeobecně ve firmě Baťa o všech lidech – člověk si musí prvně vážit sám sebe. Svou vlastní hodnotu získává překonáváním překážek. Firma tedy nic neulehčovala ani mladým ženám. Například práce v továrně byla velmi těžká a náročná, zejména první rok studia. Cílem bylo získat pokoru a úctu k práci, zažít na vlastní kůži, jaké to je stát osm hodin denně u pásu a vykonávat fyzicky náročnou práci. Tato práce měla přinést jediné – poznání, jak náročná je fyzická práce a vážit si lidí, kteří takto musí pracovat celý život, schopnost ocenit práci svého muže a mít pro něj pochopení, když přijde domů z práce a je unaven a nemá náladu na rozhovor apod.

Předpokládalo se, že v ideálním modelu nebudou muset manželky spolupracovníků firmy Baťa pracovat, ale budou pečovat o domácnost.

Tvrdíte, že baťovské mladé ženy neměly být hospodyňky, ale zároveň se nepředpokládalo, že by chodily do práce, jak to tedy bylo?

Baťovská filozofie vychází z předpokladu, že na ženu jsou kladeny vysoké nároky – že jednoduše není možné být skvělá v práci, skvělá manželka, skvělá matka, skvěle pečovat o rodinu, být dobrou přítelkyní, být dobrou dcerou, a ještě se aktivně zapojovat do společenského života. Každá z těchto rolí je náročná na čas a energii, není možné zářit ve všech. Roli matky a manželky nemáte šanci přesunout na někoho druhého a pokud máte muže a děti, je zvládnutí těchto rolí vysokým předpokladem spokojeného života.

Dnes je na ženy kladen velký nápor, musíme zastávat všechny životní role a jen některým z nás se daří zastat všechny a nezapomínat při tom na sebe. Cílem firmy bylo, aby ženy zastávaly role, ve kterých jsou nenahraditelné – být ženou, manželkou a matkou a nezapomínaly při tom na sebe.

Necítili se ženy maličko ochuzeny o profesionální a společenský život?

Osobně si myslím, že vůbec ne. Dnes převládá mýtus, že potřebujeme úspěšnou kariéru a mít za sebou desítky ocenění, proto aby nás společnost, naši blízcí, a dokonce i my samy ženy, abychom se uznávaly. Kdo vám dnes řekne, že jste skvělá, protože máte tři děti a spokojeného manžela? Společnost je maličko v tomto zvrácená. Baťovská žena s mužem nesoupeřila. Vzpomínám si, že i během rozhovorů s někdejšími baťovskými ženami, několikrát zaznělo, že jim dnešní doba přijde nepochopitelná, že litují toho, že se ženy nechaly vmanévrovat do role mužů, že z dlouhodobého hlediska není možné, aby takový tlak vydržely.

Pokud bychom se vrátili k otázce, zda nebyly v životě ochuzeny o pracovní a společenský život, jak to tedy bylo?

Kariéru jste jako mladá žena budovala přibližně do 28 let. Byla jste vzdělaná, soběstačná a finančně absolutně nezávislá, v přepočtu na dnešní dobu jste měla naspořeno přibližně okolo 3-5 mil. korun. Rozhodnutí vdát se už nebylo absolutně vázáno na to, že potřebujete zabezpečení a společenský status. Po vzdělání v Baťově škole práce jste hlavně věděla, že jak si vybrat muže. Jednoduše jste znala svoji hodnotu a kvality, nenašla jste si nikoho, kdo by vám ubližoval, nevážil si vás, choval se hrubě a neměl charakter a hodnoty opravdového muže. Věděla jste, že nejste superhrdina, která musí zastat vše. Hledala jste muže, který se o vás dokáže postarat, ctít vás a vy mu dodáte lásku a zázemí. Rovnováha byla základ spokojeného baťovského vztahu. Naplnění života nemusí být pouze z práce.
Jaký byl život mladých žen poté co se například vdaly?

Po svatbě jste pečovala v klidu o děti, muže a domácnost. Váš muž věděl, že vám musí pomáhat. Zůstával vám čas i na vaše záliby a přátele. Byly běžné literární kroužky, besedy, přednášky, večerní kurzy pro ženy, diskuzní večery. Společensky jste žila se svým mužem. Muži byli naučeni ženám pomáhat a trávit s nimi čas. Vezměte si, že baťovský mladý muž byl od 14 let za sebe sám zodpovědný. Věděl, kolik úsilí a energie stojí postarat se o sebe. Tomáš Baťa totiž říkal, že nejhorší, co se může muži stát je, když se o něj do 25 let stará matka a od 25 let manželka. Takový muž absolutně nemá představu, co to znamená, zabezpečovat každodenní život – mít čisté oblečení, zajistit si jídlo, hospodařit s financemi, kolik stojí drogerie, kolik času vám zabírá úklid apod. Baťovský muž se po příchodu domů své ženy neptal: „Co jsi tu celý den dělala?“ s takovým tím podtónem, že to asi v domácnosti není náročné, on moc dobře věděl, co doma dělala a jak to bylo fyzicky, časově i logisticky náročné.

Co považujete za klíčovou schopnost, kterou se mladé ženy ve škole naučily a ovlivnila jejich život?

Od čtrnácti let jste se uměla postarat sama o sebe, znala jste svoji hodnotu a nedovolila nikomu, aby ji snižoval. Základem vašeho vzdělání se stala hluboká znalost psychologie a komunikace. Znalost psychologie se stala ve vašem životě klíčovou. Jeden příklad z výuky: hned na začátku vás seznámili s tím, „že jestli si myslíš, že si vezmeš prince na bílém koni, tak se prosím nikdy nevdávej. Tvůj muž nikdy nebude dokonalý, tak jako nejsi ty. Nauč se pracovat s vlastními chybami a nauč se tolerovat ty jeho. Hledej na něm příjemné věci a nauč se vidět to dobré a hlavně komunikuj.“

Zároveň vás připravili na to, že mužský mozek funguje úplně jinak, absolutně nemá smysl mluvit v hádankách a předpokládat, že se muž dovtípí – je to ztráta času, když něco chceš, řekni to napřímo – co chceš, jak to chceš, kdy to chceš.

Proto i bod č. 8 v Baťovském desateru mladé ženy – jednoduchá, znamenalo de facto přímočará a jasná ve svém vyjadřování, znamenalo to naučit se jasně říci co od koho chcete a nemluvte v hádankách.

Desatero mladé ženy. Buď vždy…

1. rozumná

2. ukázněná

3. ctnostná

4. upřímná

5. odvážná

6. pracovitá

7. čistotná

8. jednoduchá

9. přítelkyně všech

10. vždy v dobré náladě

Co byste doporučila dnešním ženám podle principů mladých baťovských žen?

Buďme sami sebou, nedovolme nikomu, aby snižoval naši hodnotu, buďme ženy a dámy a užívejme si tu roli ženy. Jsme báječné a skvělé, naučme se říkat, co cítíme a chceme a přestaňme plýtvat svou energií na vyrovnávaní se mužům.

Konkrétní ukázka praktických příkladů z výuky:

„Mužský mozek funguje odlišně jako ten ženský. Uvědomte si to ještě před tím, než si vyberte svého partnera. Pro spokojený vztah je důležitá komunikace a znát odlišnosti chápání a vyjadřování muže a ženy. V komunikaci s mužem musíte předvídat a být o krok napřed. S mužem se musíte naučit mluvit a jednat. Například, pokud víte, že váš muž často zapomíná a blíží se výročí vaší svatby.

Vy víte, že možná zapomene, ale nechcete, aby zapomněl, protože budete zklamaná a nebude se moci pochválit, jak pozorného máte muže. Víte, že zapomene – pokud mu to dovolíte a on opravdu zapomene, budete se cítiti zklamaně a bude to jen vaše vina. Vy jste totiž předpokládala možný průběh situace a nic jste neučinila proto, abyste jí zabránila.

Zabraňte tomu, ale musíte na to jít jemně a ženský. Nesmíte svému muži říci větu typu: „doufám, že nezapomeneš jako vždy.“ Takovou větou docílíte jediného, že váš muž se bude cítit uražen a v tísněné situaci, kdy něco musí udělat. Dopřejte mu prostor, aby to chtěl udělat sám a byl to jeho nápad. Musíte ho jen jemně navézt, připomenout se. Je zbytečné připomínat cokoliv dopředu měsíc. Ideální doba je týden. To má dostatek času na přípravu překvapení a žádný prostor pro zapomenutí.

Například to výročí svatby, tak pokud víte, že máte v květnu slavit výročí svatby, tak jemné naznačení může vypadat takto: „Drahý, podívej se z okna, to je ale krásné májové počasí, stejné jsme měli i v den naší svatby, kdy to bylo? Už to bude deset let, že? Ten čas ale letí.“

Váš muž se dovtípí a jistě vás překvapí kytkou. Vy budete překvapená a šťastná a on bude rád, že vás dokáže překvapit a učinit šťastnou, že nezapomněl a byl to jeho nápad.
43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše