Životní zásady baťovských žen

Aktualizováno: 17. 8. 2020


Zajímá se váš zaměstnavatel o to, zda jste šťastní i v osobním životě? Případně nejen vy, ale i váš partner a vaše rodina? Ptal se vás někdy váš nadřízený, zda je šťastná vaše žena, nebo váš manžel? Zní vám to zvláštně a zamýšlíte se nad tím, proč by se měl vůbec ptát a zda na to má právo a stojíme o to vůbec?

Tomáš Baťa byl průkopníkem ve tvorbě podnikatelské filozofie, která stavěla rodinný a pracovní život svých spolupracovníků na stejnou úroveň. Uvědomoval si, že není možné jednu část odloučit od druhé, protože pokud není člověk spokojen v osobním životě, ovlivňuje to jeho pracovní výkon a samozřejmě to platí i naopak.

Jednou z podstatných částí filozofie Tomáše Bati bylo postavení ženy. Postavení ženy jak v profesním, tak soukromém a celospolečenském pojetí. Rad a tipů, jak být jako žena v životě šťastná, jsou v baťovské filozofii desítky. Následující vychází z původního desatera Tomáše Bati, které věnoval ženám.

Na prvním místě mějte sebe. Buďte dobré, krásné, a něžné!

Celá filozofie firmy Baťa vychází ze zásady, že člověk musí mít vždy na prvním místě sám sebe a u žen tato zásada platila dvojnásobně. Není to považováno za sobeckost, ale základní předpoklad toho, aby mohla žena zastávat všechny role, které se od ní očekávají. Vše je v souladu s jinou základní baťovskou myšlenkou: „nemůžeš dávat, co sám nemáš“, což znamenalo, že každý je povinen se prvně postarat o sebe, aby měl dostatek energie a životního elánu, který může rozdávat druhým. U Baťů se takzvané sebeobětování pro druhé nepovažovalo za žádnou cnost, spíše naopak. Bylo to vnímáno jako nerozumné a sebedestrukční z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě nemluvíme o tom, že zanedbáváte děti, partnera, práci, protože na prvním místě se věnujete sobě. Důležité je najít rovnováhu a uvědomit si, že těžko budeme jako ženy skvělé matky, manželky, partnerky, kolegyně, přítelkyně, dcery, když si jen málokdy najdeme čas na sebe.

Být dobré, krásné a něžné znamená jediné – buďme dámy a buďme krásné, není to nic povrchního ani marnotratného. V rámci baťovské filozofie se často mluvilo o tom, že žena potřebuje čas pro sebe, aby byla krásná, a to jak pro sebe, tak pro svého partnera a děti. Nikdo se nechce dívat na utahanou a zničenou ženu, proto bylo ženám často doporučeno, ať zpomalí v práci a netrpí syndromem, že musí vše zvládnout samy. Ať si najdou čas na sebe a mají prostor se cítiti krásné a upravené. Vše vedlo k jedinému – aby žena byla ženou, potřebuje obdiv muže, jenže pokud je neustále v jednom kole, je velmi náročné u toho vypadat a cítit se dobře. Základem je umět zpomalit. Něžná a dobrá žena má jinou energii než muž, má vztah vyrovnávat jemností a něhou. Tvrdost a přísnost byla vyhrazena mužům, ne ženám.

Milujte jen statečné muže!

Vybrat si toho správného muže bylo zásadní životní rozhodnutí. Doporučeno bylo vyhnout se nevyzrálým mužům, kteří se v žádné části svého života nemuseli spoléhat jen sami na sebe, nerozhodným a věčně negativně naladěným typům. Vyhněte se také mužům, kteří neumí rozhodnout a nemají odvahu.

Hledejte muže se zdravým sebevědomým, takový nebude mít tendenci snižovat vaši hodnotu, jen aby se utvrdil v té vlastní. Statečný muž se nebude schovávat za druhé lidi, svoji ženu, společenské poměry, práci apod. Umí se postavit čelem ke každé situaci, ve které se ocitl, a nepotřebuje hledat viníky, hledá řešení.

Slaďte svému muži život a vyplňte mu jej dětmi. 

Podle baťovské filozofie má muž svoji ženu chránit, ctít, milovat a postarat se o ni a rodinu. Žena má dodávat muži obdiv, lásku a péči. Partneři si mají sebe vzájemně vážit. Tohle firma vštěpovala každému svému spolupracovníkovi. Zá základ úspěšného vztahu byla považována vzájemná úcta, z té pak pramenily všechny další atributy funkčního vztahu.

Tomáš Baťa se sám vyjádřil v duchu, že: „není možné hodnotit výši přínosu mezi úspěšným podnikáním, které zajistilo práci druhým lidem, anebo dobře vychovanými dětmi, bez jednoho či druhého není možné tvořit lepší společnost.“

Zvyšujte svému muži výkonnost – fyzickou i psychickou. 

Baťovská žena měla perfektní přehled o tom, jak úzce je propojené fyzické a duševní zdraví, co rozvíjí a podporuje pozitivní myšlení. Jak úzce spolu souvisí spánek, vyvážená strava a dostatečná rodinná pohoda. Jak důležité je mít čas pro společné zážitky a najít si čas být spolu – jak s dětmi, tak i jen přáteli nebo sami dva. To všechno jsou důležité aspekty společného partnerského života, na které je důležité nezapomínat. Vědělo se, že muži na některé tyto principy životní rovnováhy zapomínají, přitom jsou pro ně klíčové. Úkolem baťovské ženy bylo nezapomínat na to a mnohdy svému muži říci, ať zpomalí, zastaví se, v klidu se nadechne a uvědomí si, že život není jen o práci.

Nebuďte v rodině skromné!  Skromná žena – lenivý muž!

Tohle je velmi zajímavé baťovské heslo, které bývá často nesprávně vykládáno. Jednou jsem slyšela definici tohoto hesla od úspěšného muže: „aha, chápu to, takže to, že je má žena „zlatokopka“, je vlastně dobře, ona mě tím vlastně motivuje.“ Musela jsem se nad tím pousmát, není to zcela správná definice. Baťovské ženy nebyly marnivé a hodnotu svého života neviděly v luxusních a drahých věcech, ani nežily v přeludu, že si koupíte úctu druhých lidí skrze věci a luxus. Je to o něčem jiném, muž od přírody potřebuje pocit, že má důvod se proč snažit a že jej za to někdo ocení, potřebuje i vnější motivací, potřebuje ženu, která se nespokojí s čímkoliv, potřebuje ženu, která zná svoji hodnotu a kvůli které má smysl se celý život snažit – to není jen materiální zabezpečení, to je úcta, láska, pochopení i uznání. Muž potřebuje uznání od ženy, která je náročná a milující zároveň.

Myslete! Čtěte! Nedřete! Ať každou Vaši práci vyzkouší muž a pomůže vám z ní odstranit dřinu. 

Zapojujte muže do domácích prací. Je to stejné jako to bylo s prací v továrně, proto se vedoucí často vraceli k běžné každodenní práci u pásu, aby nezapomínali, jak náročné to je. To, že ideální baťovský muž měl mít za sebou minimálně desetiletou zkušenost, kdy se staral sám o sebe, neznamenalo, že jej začnete ve vztahu šetřit. Zapomněl by velmi rychle na to, jak náročné je starat se o domácnost a postupně by si přestal vážit Vaší práce. Není to jen domácnost ženy, děti jen matky, domácnost manželky. Je to vaše, společné, sdílejte to. Vynechat muže z běžného chodu domácnosti bylo vnímáno jako velká chyba. Nikdo nehovořil o tom, že musí být povinnosti děleny rovným dílem, rozhodující je také pracovní vytížení, ale nejhorší bylo šetřit muže od běžného chodu domácnosti. Baťovská rada byla velmi snadná: „zapojte muže do každodenní činnosti, on ji nebude chtít vykonávat. A bude hledat řešení, jak vše zjednoduší, jeho nápady usnadní i Vaši práci.“

Zároveň neustále hledejte inspiraci, čtěte a přemýšlejte o práci, kterou každý den vykonáváte, zajímejte se o trendy, jak si cokoliv usnadnit, nebojte se požádat o pomoc.

Nechovejte děti.

Tento bod hovoří o často diskutovaném tématu ve firmě Baťa, že povinností ženy není obětovat se pro děti. Nemyslete si, že baťovská žena neměla být milující matkou, to samozřejmě ano. Jen se možná ctila odlišná hierarchie, než jsme dnes zvyklí. Na prvním místě měla mít žena sebe – utahaná a zničená, nebude ani dobrá matka, ani manželka. Hledat rovnováhu bylo klíčové. Péče o manžela a děti je záslužná, ale nezapomínat při tom úplně na sebe. Najít si čas na sebe není zase tak jednoduché. U Baťů se vědělo, že ženy velmi snadno inkriminují k tomu, že jedině absolutní oběť pro děti a manžela je ta správná vizitka dobré ženy. To je omyl. Na druhém místě mějte svého partnera. Potřebujete prvně fungovat dobře partnersky, protože pak jste na výchovu a péči o děti dva, a to je klíčové. Žena potřebuje obdiv a podporu muže, pak bude i skvělá matka, protože bude mít partnera, se kterým fungují jako tým a když by se náhodou stalo, že někdy nebude moci, nic se neděje, partner to s přehledem zvládne.

Zachovejte si svěžest. Vaše svěžest je pro Vašeho muže a děti tolik, jako mužova výkonnost pro Vás a Vaše děti. 

Již zmíněná skutečnost, že každá žena potřebuje mít čas a prostor jen sama pro sebe, aby si dopřála odpočinek, péči a zážitek. Není to o sobeckosti, je to o odpovědnosti. Když se budeme samy cítit dobře, můžeme být lepší partnerky, manželky, matky a kamarádky. Děti, muž i společnost potřebují vzor ženy, která si uvědomuje vlastní hodnotu a vlastní potřeby, aby měla energii pro ostatní. Baťovská filozofie vychází z teze, že energie nikde nevzniká ani nezaniká, musí mít vždy nějaký původ a zdroj, což je například u lidí spánek, strava, práce, která naplňuje, odpočinek, zážitky a vztahy. Odpovědná žena si dokáže udělat čas na sebe.

Syny vychovávejte pro boj a dcery pro lásku.

Přeneseně to znamená naplnění baťovské představy o tom, že muž má být ten, kdo rodinu ochrání, žena se stará o citové rodinné zázemí. Je báječné, když muž dokáže být citlivý, ale musí se zároveň umět postarat o rodinu, být schopen čelit světu, výzvám a mít odpovědnost, umět se rozhodnout. Žena by měla vědět, že nemusí zachránit svět, ten může klidně zachraňovat muž, ale ať nikdy nezapomene na to, že je zdrojem lásky a něhy, kterou muž v takové podobě nikdy nedokáže světu odevzdat. V tomto duchu by měly být děti vychovány, aby z mužů nevyrostli jen chlapci, kteří se bojí učinit cokoliv bez požehnání matky nebo někoho druhého a z dívek nevyrostly ženy, které si budou myslet, že šťastný život je pouze v neustálém vyhrávání soubojů s muži. Baťovská žena měla být schopna předat svým dětem správné vzorce chování a pomoci jim ukotvit si představy o životních rolích, které je čekají.

Výsady mužů v požitcích, které jsou nepřístupny ženám a dětem, jsou zbytky barbarství. 

Ženu a muže, případně i jejich děti samozřejmě, má spojovat společně strávený čas, a to u aktivit, které jsou vhodné pro celou rodinu. Nevylučuje se, že každý může mít svou vlastní zálibu, ale zejména u mužů by neměly převládat ty aktivity, které nepočítají s přítomností ženy a dětí. Dnes již možná není tak aktuální téma panských diskuzních klubů apod., ale stejně bylo apelováno na to, aby partneři hledali společné zájmy, které je oba naplňují, a nadchli pro ně i děti. Společně strávený čas vytváří vztahy a ty jsou podle baťovské filozofie základem všeho. Nezapomeňte, že jedna z baťovských zásad zní: „práce Vás nikdy neobejme“.

1. Na prvním místě mějte sebe. Buďte dobré, krásné a něžné!

2. Milujte jen statečné muže!

3. Slaďte svému muži život a vyplňte mu jej dětmi. 

4. Zvyšujte svému muži výkonnost – fyzickou i psychickou. 

5. Nebuďte v rodině skromné!  Skromná žena – lenivý muž!

6. Myslete! Čtěte! Nedřete! Ať každou Vaši práci vyzkouší muž a pomůže vám z ní odstranit dřinu. 

7. Nechovejte děti.

8. Zachovejte si svěžest. Vaše svěžest je pro Vašeho muže a děti tolik, jako mužova výkonnost pro Vás a Vaše děti. 

9. Syny vychovávejte pro boj a dcery pro lásku. 

10. Výsady mužů v požitcích, které jsou nepřístupny ženám a dětem, jsou zbytky barbarství. 

Tomáš Baťa: „Těšilo by mě, kdyby si naše ženy vzaly tato hesla k srdci.“

Gabriela Končitíková

Publikováno v Be The Best, jaro 2020


#sen

215 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše