Kniha vznikla jako pocta někdejším baťovským mladým ženám, které jsem měla možnost poznat osobně. Je až k neuvěření, jaký životní nadhled a energie z těchto mnohdy devadesátiletých dam čiší. Kniha přináší odpovědi na otázky, co stojí za zrodem tak výjimečných osobností, kterými se někdejší mladé ženy během života staly. Knihou se prolínají osobní příběhy absolventek Baťovy školy práce.

 

Podrobnější popis

Kniha pojednává o ne vždy jednoduchém životě mladých žen u firmy Baťa. Odloučení od rodiny, tvrdá práce v továrně, přísný denní režim na internátech a vysoké nároky Baťovy školy práce. To vše a mnohem více musely zvládnout mladé ženy ve firmě Baťa. Díky rozhovorům s pamětnicemi doby – tehdejšími mladými ženami, však zjišťujeme, že právě baťovská výchova dala základ jejich spokojenému životu. Mnohé z nich vyrostly v úspěšné ženy, které zastávaly funkce na těch nejvyšších pracovních postech. Jak jednotně dodávají, u Baťů se nenaučily pouze kladnému vztahu k práci, vzdělání a osobnímu růstu, ale také nutnosti neustále budovat a tvořit, a to jak vlastní osobnost, tak také mezilidské vztahy. Právě tyto znalosti stojí za jejich spokojeným a naplněným životem. Snaha neustále růst, rozvíjet se a hledat, se stala vnitřním motorem jejich života. Tak jako Tomáš Baťa zakladatel hledal možnosti, když všichni hovořili o nemožnostech, tak i ony se po jeho vzoru snažily prožít kvalitní a spokojený život, a to ne vždy v příznivé době. Baťovská výchova jim dala možnost vyrůst v mladé, sebevědomé ženy, které znaly svoji hodnotu, avšak přesto byly skromné a své vzdělání a vychování nedávaly příliš na obdiv. Mnohé z nich se musely smířit s tím, že být vzdělaný a vychovaný se v tehdejším polickém režimu příliš nenosilo. Jejich vzdělání a vychování jim ale pomohlo překonat těžké časy politického režimu po roce 1945 a mnohé z nich se dokázaly díky svému vzdělání a diplomatickým schopnostem uplatnit i v této těžké době. Pro současného člověka zůstává velmi pozoruhodné, s jakou skromností a vyrovnaností přijaly veškeré životní těžkosti, které je potkaly. Jak samy uvádějí, u Baťů se naučily životní situace řešit. Zejména se naučily tomu, co mnohým z nás chybí, a tím je odpouštět a nezahořknout. Tyto vlastnosti jim pomohly překonat pro mnohé z nás nepřekonatelné. Baťovská výchova, která měla velmi blízko ke sportu, nový technologiím, zájmu o veřejné dění a jakékoliv informace, pomáhá těmto dámám i v současnosti. Díky baťovské výchově dokonale ovládají nejmoderněji technické výdobytky dnešní doby. Neopustil je ani zájem o módu a společenský život. Baťovská výchova nezabránila, aby se zub času podepsal na jejich tváři a tělesné schránce, ale dokázala před ním uchránit jejich duši. Jejich oči dodnes září životním elánem, nadhledem a noblesou jim vlastní. S úctou a pokorou děkuji všem pamětnicím doby, Baťovým mladým ženám, za spolupráci na této publikaci.

V současné době připravujeme druhé vydání knihy.

Baťovský Zlín – Mladé ženy

  • Rok vydání: 2013

    Vydáno: Nakladatelství Georg, Žilina.

    Rozsah: 126 stran

    Formát: pevná vazba, 164x260 mm

    ISBN: 978-80-7454-264-0

Gabriela Končitíková

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín 

+420 737 834 176

miuza logo 2 kopie.png
GK.png