Kniha vznikla na základě reakce pamětníků – na knihu Mladé ženy. Velmi jednoduše mi bylo řečeno: „V rámci našeho povídání jsme tě seznámili s našimi ženami a ty jsi o nich napsala knihu. Kdy se dočkáme my?“. Tak vznikla kniha Baťovský Zlín – Mladí muži. Kromě principů vzdělávání na Baťově škole práce pro mladé muže a života na internátech je proložena osobními vzpomínkami někdejších mladých mužů na jejich studijní a pracovní léta u firmy Baťa.

 

Podrobnější popis

Život mladých mužů nebyl u firmy Baťa lehký, přesto si mnoho chlap­ců v té době nepřálo nic jiného, než do­stat příležitost studovat, pracovat a žít u firmy Baťa ve Zlíně. Co vedlo mladé muže, téměř děti ve věku 14 let, k tomu opus­tit domov, odjet do cizího města, vzdát se přátel a rodiny a začít tvrdě pracovat v továrně, žít na internátech, kde vlá­dl přísný režim, a vzdělávat se po veče­rech ve škole? Z výpovědí pamětníků doby se dozvídáme, že jejich důvody byly různé. Jedno však měli společné. Byla to touha po lepším životě, touha posu­nout se dál, touha stát se součástí toho ojedinělého fenoménu jménem Baťa. Snoubení hrdosti, odhodlanosti, charakteru a cti. To byly hlavní motory vůle mladých mužů absol­vovat Baťovu školu práce. Nosit stejno­kroj mladého muže a hrdě se prezento­vat písmenem „B“ na svém kabátě bylo privilegium, které patřilo jen těm nej­lepším z nejlepších. Přesto ve výchově mladých mužů nebylo nikdy zapomenu­to na skromnost, fair play a vzájemnou pomoc. Mladý muž reprezentoval firmu Baťa nejen svým vzhledem, odborným vzděláním a jazykovou vybaveností, ale také gentlemanským chováním, znalostí kultury a umění a širokým všeobecným přehledem. Baťova škola práce se pozvolně rozvinula od obuvnicky zaměřené školy, která vznikla v roce 1925, až po celou soustavu vzdělávacích institucí – Odborné školy, Mistrovské školy a Vyšší mistrovské ško­ly. Díky svému širokému záběru dokázaly nabízené studijní obory uspokojit rozmanité potřeby firmy Baťa na odborně vzdělané spolupracovníky. Propojení internátní výchovy, odborné­ho vzdělání a práce v továrně formova­lo osobnost mladého muže komplexně. S výsledky této výchovy se můžeme setkat i v současnosti prostřednictvím osobností absolventůBaťovy školy práce. Tito lidé jsou živoucím důkazem, že baťovský vzdělá­vací systém byl ojedinělým fenoménem, který dokázal v lidech probouzet jejich dobré vlastnosti. Současní pamětníci doby jsou představiteli rozsáhlých život­ních zkušeností, nadhledu, cti a hrdosti. Ani v pozdním věku je neopouští zájem o vše nové. Mnoho absolventů Baťovy školy prá­ce zastávalo významné vedoucí funkce i poté, co byla firma Baťa znárodněna. Jejich zkušenosti, vědomosti a dovednosti byly nadstandardní. Na základě osobní zkušenosti a přátelství s někdejšími mladými muži si dovolím říci, že kdyby se s nimi Tomáš Baťa po­tkal nyní, byl by spokojen. Jeho vize o osobnosti mladého muže byla naplně­na a i téměř po uplynutí 90 let od zahá­jení činnosti Baťovy školy práce jsou její absolventi hrdým příkladem, že její fun­gování splnilo svůj účel.

 

V současné době připravujeme druhé vydání knihy.

Baťovský Zlín – Mladí muži

  • Rok vydání: 2014

    Vydáno: Nakladatelství Georg, Žilina.

    Rozsah: 260 stran

    Formát: pevná vazba, 164x260 mm

    ISBN: 978-80-7454-494-1

Gabriela Končitíková

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín 

+420 737 834 176

miuza logo 2 kopie.png
GK.png