Firma Baťa během několika let vyvinula několik vzdělávacích institucí, které se později přeměnily na samostatné školy. Kromě známých Baťových škol pro mladé muže a mladé ženy vznikaly prvně školy, které byly určeny spolupracovníkům (zaměstnancům) firmy a měly je připravit pro práci ve firmě či na život v zahraničních pobočkách. Kniha představuje jak tyto vzdělávací instituce a kurzy fungovaly, co bylo jejich cílem a z jakých podkladů čerpaly. Představena je zejména Škola pro nově přijaté zaměstnance, Exportní škola, Škola pro prodavače a další.

 

Podrobnější popis

Publikace popisuje soustavu podni­kového školství firmy Baťa do roku 1945. Představena je celá šíře podnikového škol­ství od mateřských škol, přes diferencované obecné a měšťanské školy až po vzdělává­ní středního typu, tedy Baťovy školy práce a průmyslové školy. V širším měřítku se pu­blikace zaměřuje na definování vzdělávání dospělých v rámci podnikového školství Baťa. V kontextu podnikového vzdělávání Baťa rozumíme dospělým člověka, který ne­studoval Baťovu školu práce (ta byla urče­na mladým lidem ve věku od 14 do 18 let), a který k firmě Baťa nastoupil až po absolutoriu na jiné škole nebo po předchozích pracovních zkušenostech mimo firmu. Je tedy možné říci, že se jednalo o osoby starší 18 let, které neprošly vzdělávacím systémem Baťových škol práce. Orientace v podnikovém školství Baťa, zaměřeném na edukaci dospělého spolupracovníka, je poměrně složitá, protože se vyvíjelo stejně dynamicky jako sama firma. V mnohém se vzdělá­vací aktivity prolínaly, spojovaly a časem také zanikaly. Typickým příkladem podnikového vzdělávání jsou instituce jako Škola pro nově přijaté zaměstnance, Škola pro prodavače, Exportní škola, Vyšší lidová škola Tomáše Bati, Pilotní škola či Mistrovské kurzy. Publikace vznikla na základě studia archiv­ních dokumentů firmy Baťa, tedy primárních zdrojů, z každodenního fungování jednotli­vých vzdělávacích institucí. [B1] Součástí publika­ce je také představení ideálu tzv. „průmyslové­ho člověka“, tedy podnětu[B2] , ke kterému mělo veškeré úsilí firmy Baťa v oblasti podnikové­ho vzdělávání směřovat.

[B1]tohle mim moc nedává smysl, tu druhou část věty bych úplně smazala :)

[B2]"podnětu" bych nahradila spíše slovem "vzoru" / "cíli"?

Podnikové vzdělávání Baťa

 • Rok vydání: 2015

  Vydáno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

  Rozsah: 140 stran

  Formát:pevná vazba, 148×210mm

  ISBN: 978-80-8154-126-1 (GEORG Žilina); ISBN 978-80-7454-516-0. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

   

Gabriela Končitíková

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín 

+420 737 834 176

miuza logo 2 kopie.png
GK.png