Kniha Služba, prodej, reklama. Baťa. přibližuje prodejní principy firmy Baťa do roku 1945, oblast re­klamy a význam reklamy jako podpory prodeje. Základem knihy je snaha představit pojetí služby v každé prodejní a reklamní činnosti firmy. Kniha je doplněna o dobové ukázky reklamy a fotografie z reklamní činnosti.

 

Podrobnější popis

Publikace je rozdělena do tří hlavních ob­lastí výzkumu: filozofie služby, prodeje a reklamy. Kapitola věnovaná službě uvádí čtenáře do hlavního pojetí služby v rámci filozofie Tomáše Bati a Systému řízení Baťa. Jednotlivé příklady služby a jejího pojetí se následně prolínají i v dalších kapitolách. Kapitola zabývající se obchodem čtenáři představuje nejen koncepci prodejen firmy Baťa, ale také obchodní zásady, psychologii prodeje a vzdělávání prodavačů. Kapito­la pojednávající o reklamně a propagaci čtenáře seznamuje s jednotlivými nástro­ji marketingové komunikace firmy Baťa, konkrétními příklady a nástroji propagace. Nadčasovost marketingových nástrojů využívaných firmou Baťa je zmíněná v jed­notlivých kapitolách. Samostatné kapitoly jsou také věnovány tiskovému, reklam­nímu, inzertnímu i aranžérskému oddělení firmy Baťa. Každé toto oddělení fungovalo samotně, avšak v úzké návaznosti. Základem pro vznik publikace se staly dokumenty z let 1894 -1945, které vznikly v rámci fungování firmy Baťa. Kniha přináší nový pohled nejen na re­klamní a propagační činnost firmy Baťa do r. 1945, ale také na aplikované obchodní a prodejní praktiky.

Služba, prodej, reklama. Baťa.

  • Rok vydání: 2015

    Vydáno: Nakladatelství Georg, Žilina, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

    Rozsah: 170 stran

    Formát: pevná vazba, 164x260 mm

    ISBN: 978-80-8154-150-6 (GEORG Žilina); 978-80-7454-567-2 (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Gabriela Končitíková

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín 

+420 737 834 176

miuza logo 2 kopie.png
GK.png